Κοριτσάκια καθισμένα στο δρόμο - Λύτρας Περικλής

Λύτρας Περικλής (1888 - 1940)

Κοριτσάκια καθισμένα στο δρόμο, 1929 - 1939

Λάδι σε μουσαμά, 29 x 45,9 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.1337
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: