Κορίτσι με καλάθι φρούτων ή Λαβίνια - Vecellio Tiziano, κατά το πρότυπο

Vecellio Tiziano, κατά το πρότυπο
Βετσέλιο Τισιάνο, κατά το πρότυπο

Κορίτσι με καλάθι φρούτων ή Λαβίνια

Λάδι σε μουσαμά, 104 x 88 εκ.

Δωρεά Πολυτεχνείου

Αρ. Έργου: Π.821

Μοιραστείτε: