Κορμός δέντρου σε βράχους - Γουναρόπουλος Γεώργιος

Γουναρόπουλος Γεώργιος (1890 - 1977)

Κορμός δέντρου σε βράχους, 1963

Λάδι σε ξυλοτέξ, 120 x 170 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4727

Μοιραστείτε: