Κορμός - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Κορμός, 1954

Μπρούντζος, 158 x 37 x 38 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9262

Μοιραστείτε: