Κούκου - Γύζης Νικόλαος

Γύζης Νικόλαος (1842 - 1901)

Κούκου, 1882

Λάδι σε μουσαμά, 100 x 75 εκ.

Δωρεά Ανωνύμου στη μνήμη Δ.Τζιρακόπουλου

Αρ. Έργου: Π.3411
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: