Κυκλάδες Ι - Μάρθας Τάκης

Μάρθας Τάκης (1905 - 1965)

Κυκλάδες Ι, 1959

Πλαστικό σε τουλπάνι πάνω σε φελιζόλ, 103 x 87 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Παιδείας

Αρ. Έργου: Π.2911

Μοιραστείτε: