Κυρά Αντιόπη - Απάρτης Θανάσης

Απάρτης Θανάσης (1899 - 1972)

Κυρά Αντιόπη, 1941

Μπρούντζος, 39 x 14 x 22 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3760
Εκτίθεται: Κουμαντάρειος Πινακοθήκη

Μοιραστείτε: