Λινάτσα, ΧΙ - Δανιήλ (Παναγόπουλος)

Δανιήλ (Παναγόπουλος) (1924 - 2008)

Λινάτσα, ΧΙ, 1973

Κομμένη, διπλωμένη λινάτσα, χρώμα, 91,5 x 74 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.11803

Μοιραστείτε: