Λιθογραφία αρ. 10 - Soulages Pierre

Soulages Pierre (1919 - 2022)
Σουλάζ Πιέρ

Λιθογραφία αρ. 10, 1963

Λιθογραφία σε χαρτί, 67,7 x 51,2 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2759

Μοιραστείτε: