Λοφοσειρά - Παραλής Γιώργος

Παραλής Γιώργος (1908 - 1975)

Λοφοσειρά, 1968

Τέμπερα σε χαρτί, 29 x 54 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Πολιτισμού

Αρ. Έργου: Π.4361

Μοιραστείτε: