Λουί Βαλτά - Renoir Auguste

Renoir Auguste (1841 - 1919)
Ρενουάρ Ωγκύστ

Λουί Βαλτά, 1904

Λιθογραφία σε χαρτί, 33 x 25 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3248

Μοιραστείτε: