Λούνα Παρκ - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Λούνα Παρκ, 1968

Λινόλεουμ σε χαρτί, 42 x 35,3 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4853

Μοιραστείτε: