Μαυσωλείο Ερρίκου Σλήμαν, Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Κύρια, δυτική, όψη, πλάγια, νότια, όψη, τομή, δεύτερη πρόταση - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μαυσωλείο Ερρίκου Σλήμαν, Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Κύρια, δυτική, όψη, πλάγια, νότια, όψη, τομή, δεύτερη πρόταση, 1892

Υδατογραφία σε χαρτί, 38,7 x 85 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.427

Μοιραστείτε: