Μαυσωλείο Ερρίκου Σλήμαν, Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όψη, αρχική πρόταση - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μαυσωλείο Ερρίκου Σλήμαν, Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όψη, αρχική πρόταση, 1891

Υδατογραφία σε χαρτί, 34,3 x 25,3 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.65

Μοιραστείτε: