Μακέτα για την Πλατυτέρα - Αρτέμης Κωνσταντίνος

Αρτέμης Κωνσταντίνος (1878 - 1972)

Μακέτα για την Πλατυτέρα

Μολύβι σε χαρτί, 40 x 72 εκ.

Δωρεά Σταμάτη και Ουρανίας Ιωαννίδη το γένος Αρτέμη

Αρ. Έργου: Π.5419

Μοιραστείτε: