Μάνα με παιδί - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Μάνα με παιδί, 1966

Λινόλεουμ σε χαρτί, 34,8 x 25,7 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4863

Μοιραστείτε: