Μάνα με παιδί - Πανουργιάς Θύμιος

Πανουργιάς Θύμιος (1931 - 2015)

Μάνα με παιδί, [πριν το 1965]

Μάρμαρο, 83 x 51 x 35 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (από την Η΄ Πανελλήνιο)

Αρ. Έργου: Π.3357

Μοιραστείτε: