Μανδραγόρας - Αρλιώτη Λίλη

Αρλιώτη Λίλη (1908 - 1979)

Μανδραγόρας, 1964

Κόλλα με χρώματα σε σκόνη σε νοβοπάν, 98 x 170 εκ.

Δωρεά Λίλης Αρλιώτη

Αρ. Έργου: Π.5796

Μοιραστείτε: