Μάνη ΙΙ - Γραμματόπουλος Κώστας

Γραμματόπουλος Κώστας (1916 - 2003)

Μάνη ΙΙ, 1971

Έγχρωμη ξυλογραφία σε χαρτί, 90 x 61,5 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών

Αρ. Έργου: Π.4376

Μοιραστείτε: