Μάνη – Πάλιρος, Ένα  καλοκαίρι - Δεκουλάκος Ηλίας

Δεκουλάκος Ηλίας (1929 - 1998)

Μάνη – Πάλιρος, Ένα καλοκαίρι, 1986 - 1991

Λάδι σε μουσαμά, 170 x 170 εκ.

Αρ. Έργου: Π.8635/2
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: