Μάνη – Πάλιρος, Ένα καλοκαίρι - Δεκουλάκος Ηλίας

Δεκουλάκος Ηλίας (1929 - 1998)

Μάνη – Πάλιρος, Ένα καλοκαίρι, 1986 - 1991

Λάδι σε μουσαμά, 170 x 145 εκ.

Αρ. Έργου: Π.8635/3

Μοιραστείτε: