Μάνη-Πάλιρος - Δεκουλάκος Ηλίας

Δεκουλάκος Ηλίας (1929 - 1998)

Μάνη-Πάλιρος

Λάδι σε μουσαμά, 175 x 460 εκ. Χωρίς κορνίζα

Αρ. Έργου: Π.8635/1-3

Μοιραστείτε: