Μάντρα και δένδρο - Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος (1906 - 1994)

Μάντρα και δένδρο

Οξυγραφία, 27,1 x 34,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.8571
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: