Μαριάνθη Όθωνος Τετενέ - Ιακωβίδης Γεώργιος

Ιακωβίδης Γεώργιος (1853 - 1932)

Μαριάνθη Όθωνος Τετενέ, π. 1915

Λάδι σε μουσαμά, 140 x 98 εκ.

Δωρεά Μαριάνης, Βασίλη, Χάρη Όθωνος Λέφα - Τετενέ

Αρ. Έργου: Π.7487

Μοιραστείτε: