Μαρούσι - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Μαρούσι, 1973

Αυγοτέμπερα σε ξύλο, 207,5 x 339,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4999

Μοιραστείτε: