Μεγάλη μορφή - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Μεγάλη μορφή, 1958

Κάρβουνο σε χαρτί, 215 x 68 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9332

Μοιραστείτε: