Μεγάλη μορφή - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Μεγάλη μορφή, 1958

Μπρούντζος, 196 x 38 x 36 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9265

Μοιραστείτε: