Μέγαρο Αμβροσίου Ράλλη μετέπειτα Πρεσβεία Αγγλίας, Πλατεία Κλαυθμώνος [κατεδαφισμένο το 1938]. Αποτύπωση του κτηρίου του Σταμάτη Κλεάνθη για την προσθήκη εσωτερικής κλίμακας - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μέγαρο Αμβροσίου Ράλλη μετέπειτα Πρεσβεία Αγγλίας, Πλατεία Κλαυθμώνος [κατεδαφισμένο το 1938]. Αποτύπωση του κτηρίου του Σταμάτη Κλεάνθη για την προσθήκη εσωτερικής κλίμακας

Μολύβι σε χαρτί, 26 x 41 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.220

Μοιραστείτε: