Μέγαρο Ερρίκου Σλήμαν “Ιλίου Μέλαθρον”. Διακόσμηση οροφής και τοίχου - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μέγαρο Ερρίκου Σλήμαν “Ιλίου Μέλαθρον”. Διακόσμηση οροφής και τοίχου, 1878

Υδατογραφία σε χαρτί, 45 x 30,4 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.84

Μοιραστείτε: