Μέγαρο Ερρίκου Σλήμαν “Ιλίου Μέλαθρον”. Διακόσμηση τοίχου με άνοιγμα πόρτας στη βιβλιοθήκη - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μέγαρο Ερρίκου Σλήμαν “Ιλίου Μέλαθρον”. Διακόσμηση τοίχου με άνοιγμα πόρτας στη βιβλιοθήκη, 1878

Υδατογραφία σε χαρτί, 27,3 x 48,7 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.87

Μοιραστείτε: