Μέγαρο Ερρίκου Σλήμαν “Ιλίου Μέλαθρον”. Διακόσμηση τοίχου με άνοιγμα πόρτας - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μέγαρο Ερρίκου Σλήμαν “Ιλίου Μέλαθρον”. Διακόσμηση τοίχου με άνοιγμα πόρτας, 1878

Υδατογραφία σε χαρτί, 27,6 x 48,8 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.86

Μοιραστείτε: