Μέγαρο Ερρίκου Σλήμαν “Ιλίου Μέλαθρον”. Κατασκευαστικά σχέδια για προθήκες νομισμάτων με γυάλινο σκέπασμα στη βιβλιοθήκη. Πλάγια και κύρια όψη - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μέγαρο Ερρίκου Σλήμαν “Ιλίου Μέλαθρον”. Κατασκευαστικά σχέδια για προθήκες νομισμάτων με γυάλινο σκέπασμα στη βιβλιοθήκη. Πλάγια και κύρια όψη, 1881

Μολύβι, μελάνι σε χαρτί, 26 x 41 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.315

Μοιραστείτε: