Μέγαρο Ερρίκου Σλήμαν “Ιλίου Μέλαθρον”. Κατασκευαστικά σχέδια θυρών - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μέγαρο Ερρίκου Σλήμαν “Ιλίου Μέλαθρον”. Κατασκευαστικά σχέδια θυρών, 1878

Μελάνι, υδατόχρωμα σε χαρτί, 46 x 61 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.82

Μοιραστείτε: