Μέγαρο Γεράσιμου Κούπα. Προσθήκη και μεταρρύθμιση του αρχικού κτηρίου. Κύρια όψη προς την οδό Πανεπιστημίου - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μέγαρο Γεράσιμου Κούπα. Προσθήκη και μεταρρύθμιση του αρχικού κτηρίου. Κύρια όψη προς την οδό Πανεπιστημίου

Μελάνι σε χαρτί, 33 x 44 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.125

Μοιραστείτε: