Μέγαρο Ιωάννη Βουγά, οδός Σταδίου. Κάτοψη ισογείου, μελέτη μετατροπής σε ξενοδοχείο - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μέγαρο Ιωάννη Βουγά, οδός Σταδίου. Κάτοψη ισογείου, μελέτη μετατροπής σε ξενοδοχείο, 1898

Μελάνι σε χαρτί, 59,5 x 45 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.90

Μοιραστείτε: