Μέγαρο Όθωνος Σταθάτου. Εγκάρσια και διαμήκης τομή - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μέγαρο Όθωνος Σταθάτου. Εγκάρσια και διαμήκης τομή, 1895

Μελάνι σε χαρτί, 39 x 60 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.97

Μοιραστείτε: