Μέγαρο Όθωνος Σταθάτου. Κατασκευαστική λεπτομέρεια εισόδου και πίσω προσθήκης - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μέγαρο Όθωνος Σταθάτου. Κατασκευαστική λεπτομέρεια εισόδου και πίσω προσθήκης, 1896

Μελάνι σε χαρτί, 58 x 43 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.219

Μοιραστείτε: