Μέγαρο Όθωνος Σταθάτου. Κατόψεις υπερυψωμένου ισογείου και υπογείου - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μέγαρο Όθωνος Σταθάτου. Κατόψεις υπερυψωμένου ισογείου και υπογείου, 1895

Μελάνι σε χαρτί, 60 x 36 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.94

Μοιραστείτε: