Μέγαρο Όθωνος Σταθάτου. Κάτοψη υπερυψωμένου ισογείου και κήπου - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μέγαρο Όθωνος Σταθάτου. Κάτοψη υπερυψωμένου ισογείου και κήπου, 1895

Μελάνι, υδατόχρωμα σε χαρτί, 60 x 42 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.95

Μοιραστείτε: