Μέγαρο Όθωνος Σταθάτου. Θερμοκήπιο (σέρα), κάτοψη, τομή - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μέγαρο Όθωνος Σταθάτου. Θερμοκήπιο (σέρα), κάτοψη, τομή, 1895

Μελάνι και υδατογραφία σε χαρτί, 56,5 x 40 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.101

Μοιραστείτε: