Μέγαρο Όθωνος Σταθάτου. Βοηθητικό κτίσμα (στάβλος). Πρόσοψη και κατόψεις υπογείου, ισογείου, ανωγείου - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μέγαρο Όθωνος Σταθάτου. Βοηθητικό κτίσμα (στάβλος). Πρόσοψη και κατόψεις υπογείου, ισογείου, ανωγείου, 1895

Μελάνι σε χαρτί, 44 x 56 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.98

Μοιραστείτε: