Μελαγχολία I - Durer Albrecht

Durer Albrecht (1471 - 1528)
Ντύρερ Άλμπρεχτ

Μελαγχολία I, 1602

Χαλκογραφία σε χαρτί, 28,9 x 23 εκ.

Κληροδότημα Αλεξάνδρου Σούτζου

Αρ. Έργου: Π.1277

Μοιραστείτε: