Μελέτη πολυχρωμίας θραύσματος από επίστεψη ελάσσονος μνημείου της Ακρόπολης - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μελέτη πολυχρωμίας θραύσματος από επίστεψη ελάσσονος μνημείου της Ακρόπολης

Υδατογραφία σε χαρτί, 23 x 55 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.339

Μοιραστείτε: