Μελέτη πολυχρωμίας θριγκού από το Ερέχθειο με μοτίβα ανθεμίων και λωτού και επίστεψη από ταινία με ωά - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μελέτη πολυχρωμίας θριγκού από το Ερέχθειο με μοτίβα ανθεμίων και λωτού και επίστεψη από ταινία με ωά, 1863

Υδατογραφία σε χαρτί, 39,5 x 30,5 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.347

Μοιραστείτε: