Μελέτη πολυχρωμίας τοίχου, αντίγραφο από λιθογραφία πιθανώς του Hittorf [γείσον Ερεχθείου;] - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Μελέτη πολυχρωμίας τοίχου, αντίγραφο από λιθογραφία πιθανώς του Hittorf [γείσον Ερεχθείου;], 1863

Υδατογραφία σε χαρτί, 50 x 39 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.277

Μοιραστείτε: