Μετά-Γραφή (τρίπτυχο) - Σκούρτης Άγγελος

Σκούρτης Άγγελος (1949)

Μετά-Γραφή (τρίπτυχο), 1984 - 1986

Κατακάθια καφέ, λάδι, ακρυλικό σε μουσαμά, 446,6 x 147 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10480
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: