Μετά τη λειτουργία - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Μετά τη λειτουργία, 1927

Υδατογραφία σε χαρτί, 29 x 42 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4991

Μοιραστείτε: