Μετά την καταστροφή των Ψαρών - Γύζης Νικόλαος

Γύζης Νικόλαος (1842 - 1901)

Μετά την καταστροφή των Ψαρών, π. 1896-1898

Μακέττα για τη μεγάλη σύνθεση του ζωγράφου "Μετά την καταστροφή των Ψαρών" (αρ. Π.460).

Λάδι σε μουσαμά, 41 x 59 εκ.

Κληροδότημα Ελένης Α. Χρηστομάνου

Αρ. Έργου: Π.4070
Εκτίθεται: Παράρτημα Ναυπλίου

Μοιραστείτε: