Μετανάστες - Ψυχοπαίδης Γιάννης

Ψυχοπαίδης Γιάννης (1945)

Μετανάστες, 1978

Μολύβι σε χαρτί, 70 x 50 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5655

Μοιραστείτε: