Μετέωρα - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Μετέωρα, 1960

Αυγοτέμπερα σε ύφασμα, 185 x 260 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4998

Μοιραστείτε: